Hemen hemen her kurumun ana gündem maddelerinin başında digital dönüşüm önemli bir yer tutmakta ve bu doğrultuda kurum genelinde;

 • Yeni iş modelleri geliştirilmekte
 • Yeni süreçler oluşturulmakta
 • Bu süreçler doğrultusunda yeni departmanlar ve yeni iş tanımları hayatımıza girmekte
 • Yeni uygulamalar (Big Data, Cloud) ve yeni teknojiler (AI, IOT v.b.) için yatırımlar yapılmakta
 • Mimari altyapısı değişmektedir.

Digital dönüşüm, kurumlara bir dizi yenilikler getirmekle birlikte, aslında bu dönüşüm, bizlere kurumların sahip olduğu verinin doğru bir şekilde yönetilmesi için, hem bir takım fırsatlar hem de karşımıza bir takım zorluklar çıkarmaktadır. Çünkü aslında dikkatlice bakıldığında, tüm bu yeniliklerin özünde veri bulunmaktadır ve veri, dijital dönüşümün temelini oluşturmaktadır.

Bu durumu basit bir örnek üzerinden açıklayacak olursak; aşağıdaki resimde kurumların digital dönüşüm ile birlikte ana gündem maddeleri bulunmakta:

Dijital Dönüşüm Konuları

Ve bu konulardan “Enterprise Data Governance” (Veri Yönetişimi) ele aldığımızda, karşımıza aşağıdaki tüm veri yönetimi konularından, Data Definition, Metadata Catalog, Data Quality, Data Lineage, Data Security, Data Integration, Information Lifecycle Management v.b. gibi bir çok Veri Yönetimi başlığı karşımıza çıkmaktadır.

Veri Yönetimi Konuları

Veri Yönetimi Konusunda Yaşanılan Zorluklar

Yukarıda belirtmiş olduğum üzere, digital dönüşüm her kurum için mevcut süreçlerin yeniden gözden geçirilmesi ve yenilenmesi, diğer kurumların ve farklı sektörlerin gerisinde kalmamak ve rekabet koşullarında ayakta kalabilmek için yeni uygulamalar ve teknolojilere yatırımlar yapmak gibi faydalar sunmaktadır. Bu faydaların yanı sıra digital dönüşüm’ün temelini oluşturan verinin de yönetilmesi konusunda bir takım zorlukları beraberinde getirmektedir.

Veri Yönetimi Zorlukları

Kurumların digital dönüşümle birlikte veri yönetimi konusunda yaşadıkları bazı zorlukları belirtecek olursak;

 • Verinin Tanımlanma Süreci
 • Veri Sahipliği Belirsizliği
 • Metadata Yönetimi
 • Veri Kalitesi Sorunları
 • IT & İş Birimleri Arasındaki Koordinasyon ve İş Birliği
 • Veri Göçü (Data Migration)
 • Veri Güvenliği
 • Entegrasyon gibi bir çok madde sayabiliriz.

Informatica Veri Yönetimi Platformu

Informatica, kurumların digital dönüşümüne katkı sağlayarak, Intelligent Data Platform (IDP) adını verdiği platformla, sunmuş olduğu ürün ve çözümlerle birlikte, verinin, uçtan uça yönetilmesine imkan sağlamaktadır.

Informatica Intelligent Data Platform (IDP)

Genel olarak anlatacak olursak;

 • Connectivity : Bir çok farklı veri tip ve formattaki dosya, veritabanı ve uygulamalara erişim
 • Compute : Cloud, Big Data veya farklı veritabanı (ELT-Pushdown) üzerinde verinin işlenmesi
 • Monitor and Manage : Tüm bu süreçlerde, yapılan işlerin gözlemi ve yönetimi
 • Metadata Management : Sahip olduğu yapay zeka (CLAIRE) algoritmalarıyla öğrenen etkin bir metadata yönetimine imkan sağlamaktadır.

ve ayrıca;

 • Data Integration
 • Big Data Management
 • Cloud Data Management
 • Data Quality
 • Master Data Management
 • Data Security

entegre ve bütünleşik ürünleriyle 5 farklı konuda çözümler sunmaktadır:

 • Data Governance
 • Data Security
 • Total Customer Relationships
 • Intelligent Data Integration
 • Application Consolidation and Migration

Informatica Veri Yönetimi Ürünleri

 • Informatica Intelligent Data Platform’un Veri Yönetişimi konusunda sunmuş olduğu ürün olan Informatica Axon aşağıda belirtilen kabiliyetleri sunmaktadır:
 • Informatica Intelligent Data Platform’un Veri Kalitesi konusunda sunmuş olduğu ürün olan Informatica Data Quality aşağıda belirtilen kabiliyetleri sunmaktadır:
 • Informatica Intelligent Data Platform’un Metadata Yönetimi konusunda sunmuş olduğu ürün olan Enterprise Information Catalog aşağıda belirtilen kabiliyetleri sunmaktadır:
 • Informatica Intelligent Data Platform’un Veri Güvenliği konusunda sunmuş olduğu ürün olan Secure@Source ve Data Masking aşağıda belirtilen kabiliyetleri sunmaktadır:
 • Informatica Intelligent Data Platform’un Büyük Veri konusunda sunmuş olduğu ürün olan Big Data Management ve Intelligent Data Lake aşağıda belirtilen kabiliyetleri sunmaktadır:

 • Informatica Intelligent Data Platform’un Ana Veri Yönetimi konusunda sunmuş olduğu ürün olan Master Data Management aşağıda belirtilen kabiliyetleri sunmaktadır:

Bu yazımı da burada sonlandırarak bir sonraki yazı dizisinde buluşmak üzere diyelim. Umarım faydalı bir çalışma olmuştur sizler için, görüşmek üzere.

Saygılarımla,

Evrim AY