MÜŞTERİ 360 ÇÖZÜMÜ

Veri Yönetimi Çözümleri

ANA VERİ NEDİR?

Kurumun sahip olduğu en değerli temel bir bilgi varlığı olarak ifade edebiliriz. Ve bu bilgi, sektörden sektöre değişiklik göstermektedir.

Ana Veri Grupları

 • Party (Müşteri, Acente, Çalışan, Tedarikçi v.b.)
 • Product (Ürün, Parça, Stok, Yedek Parça, Hizmet, Servis)
 • Account (Sözleşme, Anlaşma, Hesap v.b.)
 • Location (Bölge, Lokasyon, Adres v.b.)

 

Özellikleri

 • Operasyonel sistem ve süreçlerde kullanılır.
 • İşlemsel (Transactional) veri değildir.
 • Tekil, güncel, tutarlı ve bütünseldir.

ANA VERİ YÖNETİMİ NEDİR?

Kurumun farklı sistem, veri tabanı ve uygulamalarında bulunan kritik ana verilerin, merkezi bir ‘HUB’da toplanarak;veri kalitesi, eşleştirme & tekilleştirme, ilişkilendirme, vb süreçlerden geçirilmesini; erişim, paylaşım ve güvenlik hassasiyetleri ile farklı iş, süreç, birim, lokasyon, uygulama ve kanallara servis edilmesini sağlayan teknoloji ve süreçler bütünüdür.

ANA VERİ YÖNETİMİ KONUSUNDA
YAŞANILAN ZORLUKLAR

01

Veriyi Tanımama

 • Hangi veriler maskelenmeli?
 • Hassas verilerinizin nerede bulunduğunu biliyor musunuz?
 • Hassas verilerinize kimlerin erişimi var?
 • Verileriniz, uygun yönetişim altyapısıyla beraber sınıflandırılıyor mu?

02

Veri Geçerliliği & Tutarlılığı

 • Canlı verinin formatını korumak
 • Bütünlüğün sağlanması
 • Geçerlilik ve tutarlılık

03

Veri Gizliliği

 • İtibar kaybı
 • Müşteri kaybı
 • Gelir kaybı
 • Müşteri güvensizliği

04

Depolama Maliyeti

 • Yüksek hacimdeki veriyi yönetmek
 • İlişkilerin tanımlanması
 • Veri alt küme kriterleri
 • Artan depolama maliyetleri

05

Geliştirme Maliyeti

 • Yüksek zaman & efor
 • Farklı sistem ve teknolojileri yönetmek
 • Tekrar kullanılabilirlik
 • Performans

06

Yönetişim & Legal Düzenlemeler

 • Kurum seviyesinde Veri Yönetişim altyapısı
 • Regulasyon’lara tam uyumluluk (GDPR, KVKK)
 • Maddi cezalar

MÜŞTERİ 360 ÇÖZÜMÜ İŞ FAYDALARI NELERDİR?

01

Pazarlama &

Satış

 • Tekil Müşteriye doğru ürün ve hizmetin doğru zamanda, doğru kanallar üzerinden sunulabilmesi
 • Kaliteli müşteri ilişki yapısı ile Upsell/Xsell fırsatlarının artırılması
 • Müşteri bilgilerinin kalitesinin artması ile Segmantasyon/Micro-Segmantasyon çalışmalarının doğruluğunun artması
 • Müşteri deneyimi açısından kritik ana verilerin tarihsel olarak saklanarak takip edilebilmesi
 • Müşteri deneyimi için oluşturulacak altyapının desteklenmesi

02

Yasal Raporlama &

Uyum

 • Yasal Raporlamanınn Tekilleştirilmiş Müşteri verisi üzerinden yapılabilmesi
 • Müşteri verilerindeki kirlilik ve eksikliğin azaltılması ile doğabilecek risklerin önlenmesi
 • Ana veri üzerindeki güvenlik tanımlarının yapılabilmesi
 • Ana veri yönetişim süreçlerinin belirlenmesi

03

Risk

Yönetimi

 • Tekil ve kaliteli müşteri verisi ile Müşteri Riskinin doğru tespiti
 • Müşteri İlişki verisinin kalite artışı ile Grup Risklerinin doğru tespiti.
 • Müşteri ortaklık yapısının iyileştirilmesi

04

Diğer

Birimler

 • Bölge, şube, çalışan ilişkilerinin merkezi bir yapıda oluşturulması
 • Müşteri Temsilcisi, Müşteri, Şube değişikliklerinin tarihsel bazda izlenmesi
 • Portfoy ve performans raporlarının geriye yönelik alınabilmesi
 • Şube/bölge yapılarının risk, pazarlama açılarından farklılaştırabilmesi

MÜŞTERİ 360 ÇÖZÜMÜ TEKNİK KAZANIMLARI NELERDİR?

Ana Veri Yönetimi aşağıdaki konularda kolaylıklar sağlayan bir çözümdür;

 • Ana sistem ve süreçlerle entegre
 • Bütünsel, genişletilebilir, esnek bir veri modeli
 • Merkezi yönetim olanağı
 • Veri kalitesi yönetimi
 • Eşleştirme ve tekilleştirme altyapısı
 • Tekil müşteri görüntüsü
 • Müşteri Odaklılık
 • Hiyerarşi ve ilişkilerin yönetimi
 • Hazır servis katmanı
 • Güvenlik yönetimi
 • Veri Yönetişimi altyapısı

TEKNİK MİMARİ

MÜŞTERİ 360 ÇÖZÜMÜ YAKLAŞIMI

Slide
Erişim Kabiliyetleri
 1. Aşağıdaki veri kaynaklarına erişim desteği
 2. İlişkisel Veritabanları (Oracle, SQL Server, DB2, PostgreSQL vb.)
 3. Mainframe(DB2 FOR Z/OS)
 4. Büyük Veri Platformları(Cloudera, Hortonworks, MapR, HDInsights)
 5. Flat File
Slide
Analiz Kabiliyetleri
 1. Kolon Profillendirme ile veri hakkında Doluluk/Boşluk, Frekans ve Desen Analizi, Tekillik oranı gibi istatistik toplama
 2. İş birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda Ad-Hoc analizler
Slide
Uygulama Kabiliyetleri
 1. Esnek ,Genişletilebilir, İlişkili Veri Modeli
 2. Analiz Sonuçlarına Göre Veri Kalitesi Kuralların Geliştirilmesi
 3. Batch & Real Time Entegrasyon
 4. Ana Veri Sorgulama ve Yönetim Ekranları
 5. Hiyerarşi ve İlişki Yönetimi
 6. Tüm Süreç İçin otomasyon imkanı
Slide
Yönetim Kabiliyetleri
 1. Schedule imkanı
 2. Sonuçların monitör edilmesi
 3. Kullanıcı yetkilendirme
 4. Detaylı ve kolay erişilebilir hata log’ları
 5. Yeni veri sistemleri ve tablolar için kolay entegrasyon

Detaylı bilgi içeren broşüre aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İşinizi

Hızlandırmaya Hazır Mısınız?

İLETİŞİME GEÇ