VERİ ENTEGRASYON ANALİZİ

Veri Entegrasyonu Analiz Gereksinimleri

 • ETL altyapısı verimli bir şekilde çalışıyor mu?
  Dev-Test-Prod Ortamları, HA/DR…
 • ETL en iyi uygulamaları nelerdir?
  Geliştirme, Performans, Deployment, Mimari, Standart
 • Performans sorunlu işler nasıl tespit edilmeli?
  Sunucu/Veritabanı/Ağ/Geliştirme
 • Performans sorunları nasıl çözülmeli?
 • Başarısız olan işlerin yönetim süreci nasıl olmalı?
 • Kullanılmayan obje ve geliştirmeler nasıl bulunmalı?
 • Hangi kullanıcı hangi yetkilere sahip olmalı?
 • Kullanıcı grup ve rolleri nasıl yönetilmeli?
 • ETL gereksinimleri günlük süreçlerde nasıl kontrol edilmeli?
  Repository Sorguları, Komut Satırı Kabiliyetleri

VERİ ENTEGRASYON ANALİZİ ÇÖZÜM YAKLAŞIMI

 • Mevcut ETL mimarisini ve kullanımını anlama
 • ETL geliştiriciler ile anketler/görüşmeler düzenleme
 • Bulguların tespiti
 • Mevcut durumun en iyi uygulamalar ile karşılaştırılması
 • Kontrol uygulanması
 • Standartların belirlenmesi
 • Analiz skoru hesaplanması
 • Analiz raporunun hazırlanması
  • Mevcut Durum
  • Bulgular
  • Öneriler
 • Kapanış sunumu

DEĞERLENDİRME KABİLİYETLERİ – SKORLAMA

Slide
Araştırma Kabiliyetleri
 1. Mevcut ETL mimarisinin anlaşılması
 2. Dev, Test ve Prod ortamları var mı? Sunucu kaynakları ne seviyede?
 3. Kaynak ve hedef sistemler nelerdir?
 4. Teknik Mimari?
 5. Deployment süreçleri nasıl yönetilmekte?
 6. Kullanıcı, Grup ve Rol Tanımlamaları
 1. Geliştiriciler ile Anket ve Görüşmeler
 2. ETL süreçlerinde yaşanılan zorluklar
 3. Geliştirici davranışlarının anlaşılması
 4. Sunucu performansının ölçülmesi
 5. Düşük performans ile çalışan işlerin tespit edilmesi
Slide
Değerlendirme Kabiliyetleri
 1. İsimlendirme, Geliştirme, Deployment standartların belirlenmesi
 2. ETL Standartları için kontrol listesi hazırlanması
 3. Performans artırımı için Değerlendirme ve Stratejiler
 4. Düşük performans ile çalışan ETL işleri(Farkın görülmesi için oturumlar)
 5. Sunucu performansı
 1. Mevcut mimarinin ‘En İyi Uygulamalar’ ile karşılaştırılması
 2. Repository & Domain Yönetimi
 3. Performans
 4. Tekrar Kullanılabilirlik
 5. Takım bazlı geliştirme ve Versiyonlama
 6. Güvenlik ve Kullanıcı Yönetimi
 7. Deployment sorunlarının değerlendirilmesi
Slide
Report Capabilities
 1. Analiz raporunun hazırlanması
 2. Mevcut Mimari
 3. Veri Entegrasyonu analiz Skoru
 4. Mimari Öneriler
 5. Performans Bulgular & Öneriler
 6. Standart En iyi uygulamalar
 7. HA/DR Öneriler
 8. Deployment Öneriler
 1. Analiz sonuçları için Kapanış Sunumu

Detaylı bilgi içeren broşüre aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İşinizi

Hızlandırmaya Hazır Mısınız?

İLETİŞİME GEÇ