POWERCENTER MONITORING Accelerator

Veri Yönetimi Çözümleri

POWERCENTER MONITORING GEREKSİNİMLERİ

Hata alan workflow/session’lar

 • Session içerisinde Reject edilen kayıt sayıları
 • X süresinden/normalden uzun çalışan işler
 • X kayıttan/normalden fazla kayıt yükleyen işler
 • Zombie(Schedule edilmemiş) işler
 • Başarılı bitmesine rağmen 0 kayıt yükleyen işler
 • Eşik değerinin üzerinde CPU tüketen işler
 • Sunucunun CPU tüketiminin eşik değerini geçmesi
 • İsimlendirme standartına uymayan objeler
 • Geçersiz objeler
 • Pushdown optimization’ın aktif/inaktif olduğu işler
 • SQL-Override aktif olan işler

POWERCENTER MONITORING ACCELERATOR NEDİR?

 • Informatica PowerCenter üzerinde çalışır.
 • Veri Entegrasyonu ortamlarının korunması için oluşturulmuş hazır ve genişletilebilir kurallar sağlar.
 • Her seviyeden objedeki sorunların otomatik tespit edilmesini sağlar.
 • Veri Entegrasyon ortamının farklı kategorilerle ile ölçümünü sağlar.
 • Kritiklik seviyesi yüksek işler için uyarı mekanizması sağlar.
 • Otomatizasyon için hazır bir altyapı sunar.

POWERCENTER MONITORING ACCELERATOR MİMARİSİ

FAYDALARI NELERDİR?

Veri Entegrasyon Süreçlerinde Riskin Azaltılması

 • Veri Entegrasyonu sorunlarının ciddi boyutlara gelmeden tespit edilmesi
 • Tüm seviyedeki objeler için Operasyonel ve Yönetişim bakış açısıyla stabil bir ortam sağlanması
  • Folders
  • Workflows
  • Sessions
  • Mapping
  • Transformations

IT Ekiplerinin Çevikliğinin Arttırılması

 • Operasyonel ve Yönetişim sorunlarının daha hızlı tespit edilmesi
 • Hatalı durumlar için aksiyon alma süresinin kısaltılması
 • Farklı ekip veya üyeler için oluşturulmuş mail notifikasyonları

Veri Entegrasyon ve SLA süreçlerinin takibi

 • Monitor eforlarının azaltılması
 • Kurallar için ağırlık ve eşik değerleri belirtilmesi ile Düşük ve Yüksek Seviye sorunların ayrıştırılması
 • Normalin dışındaki durumların izlenmesi

KURAL HİYERARŞİSİ

OPERASYONEL KURALLAR

Performans

 • Çıktı değeri(throughput) düşük session’lar
 • Workflow/session log’larından performans darboğazlarının tespiti
 • Pushdown optimizasyonun aktive edilmesi gereken işler
 • Workflow’ların çalışma istatistikleri

Bakım

 • Ortalamadan eksik ya da fazla kayıt yükleyen session’ların tespiti
 • Ortalamadan kısa ya da uzun süren session’ların tespiti
 • Başarılı biten ancak sıfır kayıt atan
 • Rejected kayıt atan işler
 • Schedule edilmemiş Workflow’lar

YÖNETİŞİM KURALLARI

Performans

 • Önerilen değerlerin dışındaki Commit Aralıkları
 • Collect Performance Data’nın Production ortamda seçili olması
 • Lookup Caching’ın aktive edildiği session’lar
 • Partition’ın kapatıldığı işler
 • Run on Grid olarak çalışan işler

Bakım

 • Truncate edilen tablolar
 • Rollback Transaction on Error özelliğinin seçildiği session’lar
 • Log seviyesinin yüksek olduğu objeler
 • Log dosyası ile obje adının uyuşmadığı durumlar

Standard

 • İsimlendirme Standartları
 • Yorumsuz kaydedilen işler
 • Hazır transformasyon isimleri
 • Elle girilen dosya dizinleri
 • SQL Override’ın kullanıldığı işler
 • Parametrik olmayan bağlantılar

POWERCENTER MONITORING
ACCELERATOR YAKLAŞIMI

Slide
Tanımlama Kabiliyetleri
 1. Kontrol edilecek metriklerin belirlenmesi
 2. Mevcut kural ve kategorilerin gözden geçirilmesi ve gerekliyse yenilerinin eklenmesi
 3. Kurallar için eşik değeri, ağırlık ve sorumlu kişi atamalarının yapılması
 4. Yeni eklenecek kurallar için Repository sorgularının yazılması
Slide
Ölçüm Kabiliyetleri
 1. Sorguların sürece dahil edilmesi ve çalıştırılması
 2. Hazır ve genişletilebilir kurallar
 3. Sorunlu objeler için detaylı inceleme
 4. Folder, Workflow, Session, Mapping, Transformation
 5. Birden fazla kategori ile monitör kurallarının izlenmesi
 6. Operasyonel, Yönetişim
Slide
Yönetim Kabiliyetleri
 1. Sürecin Schedule edilmesi
 2. Sonuçların raporlanması ve alert mekanizmaları
 3. Detaylı hata takibi
 4. Kullanıcı yetkileri
 5. Yeni kural ve kategoriler için kolay uygulama imkanı

İşinizi

Hızlandırmaya Hazır Mısınız?

İLETİŞİME GEÇ