VERİ KALİTESİ ANALİZİ

VERİ KALİTESİ ANALİZİ GEREKLİLİKLERİ

 • Verilerin kalitesi hakkında fikir sahibi olmanıza yardım eder
 • Şirket içindeki verilerin kalitesi konusunda farkındalığı arttırır
 • Ana veri yönetimi, risk yönetimi veya segmentasyon vb.gibi gerçekleştirilecek projelerden önce veri kalitesi sorunlarını belirler
 • Şirketin bir veri kalitesi aracına ihtiyacı var mı?
 • Şirket içindeki verilere olan güveni artırmak için veri kalitesi konusunda harekete geçin.

VERİ KALİTESİ ANALİZ YAKLAŞIMI

Slide
Erişim Kabiliyetleri
 1. Kaynak sistemlere erişebilme;
 2. İlişkisel veritabanları (Oracle, SQL Server, DB2, PostgreSQL vb.)
 3. Mainframe (Db2 for z/OS )
 4. Büyük veri platformları (Cloudera, Hortonworks, MapR, HDInsights)
 5. Flat file
Slide
Veri Profili Kabiliyetleri
 1. İsim, soyisim, vatandaşlık numarası vb. İçin önceden tanımlanmış Türkçe veri kalitesi kuralları
 2. Column Profiling for gathering statistics such as
 3. Değer sıklığı ve modeli
 4. Geçersiz ve belirleyici değer oranları
 5. Minimum ve maksimum değerler
Slide
Ölçüm Kabiliyetleri
 1. Veri kalitesi etkisini tanımlama
 2. Veri kalitesi sonuçlarını farklı metriklerle gösterin;
 3. Doğruluk
 4. Bütünlük
 5. Zamansızlık
 6. Benzersizlik
 7. Uygunluk

Detaylı bilgi içeren broşüre aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İşinizi

Hızlandırmaya Hazır Mısınız?

HADİ GİDELİM