VERİ YÖNETİŞİMİ

Günümüzde firmalar birçok uygulama, ortam, süreçlere sahiptir. Bu durumun handikapı olarak verinin kullanımı ve süreçleri yönetmenin zorluğu ortaya çıkmıştır.

Dijital dönüşümler ve yasal düzenlemelerin de tetiklemesiyle firmaların verinin uygunluğu, bütünlüğü ve kullanımı ile firma süreçlerini yönetebilecekleri çözümlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaçlar çerçevesinde veri yönetişimi konusundaki deneyim ve hizmetlerimizle yanınızdayız.

VERİ YÖNETİŞİMİNDE
ANA HİZMETLERİMİZ

Dijital dönüşümün temelini oluşturan verinin, bütünleşik bir Veri Yönetişimi yaklaşımı ile yönetilmesi için:

  • İş Sözlükleri Yönetimi
  • Politika ve Standartların Tanımlanması
  • Rol ve Sorumlulukların Belirlenmesi
  • Onay Akışları Tasarımı
  • Metadata Yönetimi Altyapısının Kurulması
  • Veri Akışı ve Etki Analizi Takibinin Sağlanması

İşinizi

Hızlandırmaya Hazır Mısınız?

İLETİŞİME GEÇ