VERİ YÖNETİŞİMİ TEKNOLOJİ ANALİZİ

Veri Analizi Çözümleri

 • Kurumun veri yönetişimi teknolojileri konusundaki olgunluk seviyesinin belirlenmesi
  • Veri Keşfi
  • Metadata Yönetimi
  • Veri Sözlüğü
  • Veri Kalitesi
  • Veri Entegrasyonu
  • Ana Veri Yönetimi vb
 • Mevcut teknik mimarinin gözden geçirilmesi
 • Veri yönetişimi teknolojileri konusundaki yol haritalarının belirlenmesi
 • Veri yönetişimi teknolojileri konusundaki olgunluk seviyesinin arttırılması için alınacak aksiyonların belirlenmesi
 • Kurum içerisinde veri yönetişimi teknolojileri konusundaki ile ilgili farkındalığın arttırılması

Veri
Keşfi

Metadata
Yönetimi

Veri
Sözlüğü

Veri
Kalitesi

Veri
Entegrasyonu

Ana Veri
Yönetimi

Veri
Güvenliği

Veri
Arşivleme

Test Veri
Yönetimi

Diğer
(KVKK)

VERİ YÖNETİŞİMİ TEKNOLOJİ ANALİZİNİN TEMEL FAYDALARI

 • Şirketin mevcut performansını değerlendirilmesi
 • Mevcut durumun tanımlanması
 • Mevcut durum ile hedef arasındaki eksikliklerin değerlendirilmesi
 • Kısa sürede üst düzey öneriler
 • Veri yönetişimi teknolojilerinin olgunluk seviyelerinin belirlenmesi
 • Verimliliğin arttırılması

VERİ YÖNETİŞİMİ TEKNOLOJİ ANALİZİ YAKLAŞIMI

Görüşme

 • İlgili paydaşlarla görüşme
 • Farklı kategorilerle alakalı sorular
  • Veri Keşfi
  • Metadata Yönetimi
  • Veri Sözlüğü
  • Veri Kalitesi
  • Veri Entegrasyonu
  • Ana Veri Yönetimi vb .

Değerlendirme

 • Cevapların gözden geçirilmesi
 • Mevcut teknik mimarinin gözden geçirilmesi
 • Skorlama için ağırlıkların verilmesi
 • Veri yönetişimi teknolojileri olgunluk seviyesinin belirlenmesi

Rapor

 • Çıktıların analiz edilmesi
 • Bulguların toplanması
 • Öneriler
 • Hedef mimari
 • Veri yönetişimi teknoloji analizi raporu
 • Sunum

Detaylı bilgi içeren broşüre aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İşinizi

Hızlandırmaya Hazır Mısınız?

İLETİŞİME GEÇ