SECURE/TEST DATA LAYER

Veri Yönetimi Çözümleri

VERİ GÜVENLİĞİ VE TEST VERİSİ
Konusunda Zorluklar

01

Veriyi Tanımama

 • Hangi veriler maskelenmeli?
 • Hassas verilerinizin nerede bulunduğunu biliyor musunuz?
 • Hassas verilerinize kimlerin erişimi var?
 • Verileriniz, uygun yönetişim altyapısıyla beraber sınıflandırılıyor mu?

02

Veri Geçerliliği & Tutarlılığı

 • Canlı verinin formatını korumak
 • Bütünlüğün sağlanması
 • Geçerlilik ve tutarlılık

03

Veri Gizliliği

 • İtibar kaybı
 • Müşteri kaybı
 • Gelir kaybı
 • Müşteri güvensizliği

04

Depolama Maliyeti

 • Yüksek hacimdeki veriyi yönetmek
 • İlişkilerin tanımlanması
 • Veri alt küme kriterleri
 • Artan depolama maliyetleri

05

Geliştirme Maliyeti

 • Yüksek zaman & efor
 • Farklı sistem ve teknolojileri yönetmek
 • Tekrar kullanılabilirlik
 • Performans

06

Yönetişim & Legal Düzenlemeler

 • Kurum seviyesinde Veri Yönetişim altyapısı
 • Regulasyon’lara tam uyumluluk (GDPR, KVKK)
 • Maddi cezalar

Secure / Test Data Layer NEDİR?

Data Security Framework aşağıdaki konularda kolaylıklar
sağlayan bir çözümdür;

 • Ön tanımlı konnektörler ile ilişkisel veritabanlarına, uygulamalara ve big data ortamlarına bağlantı
 • Hassas veri keşfi & Sınıflandırma
 • İlişkisel veri alt kümesi
 • Tutarlı veri maskeleme
 • Yüksek performans ve ölçeklenebilirlik
 • Tüm süreç için izleme & yönetim kolaylığı

TEKNİK MİMARİ

TEMEL FAYDALARI NELERDİR?

Secure / Test Data Layer YAKLAŞIMI

Slide
Erişim Kabiliyetleri
 1. Aşağıdaki veri kaynaklarına erişim desteği
 2. İlişkisel Veritabanları (Oracle, SQL Server, DB2, PostgreSQL vb.)
 3. Mainframe(DB2 FOR Z/OS)
 4. Büyük Veri Platformları(Cloudera, Hortonworks, MapR, HDInsights)
 5. Flat File
Slide
Veri Keşif Kabiliyetleri
 1. Veri içeriği ve Kolon isimlerine bağlı olarak ad, soyad, vatandaşlık numarası gibi veri alanları için öntanımlı ve genişletilebilir veri keşfi kuralları
 2. Keşif sonuçları için ön tanımlı sınıflandırma grupları
 3. PCI (Payment Card Industry)
 4. PHI (Protected Health Information)
 5. PII (Personally Identifiable Information)
 6. Ad, telefon numarası ve vatandaşlık numarası gibi hassas veriler için (KVKK veya GDPR gibi) yeni sınıflandırma grupları
Slide
Analiz Kabiliyetler
 1. Kolon Profillendirme ile veri hakkında Doluluk/Boşluk, Frekans ve Desen Analizi, Tekillik oranı gibi istatistik toplama
 2. Primary Key/Foreign Key profillendirme ile fiziksel olarak bulunmayan anahtarların tespiti
 3. Veri kaynakları için ilişki analizi
 4. İş birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda Ad-Hoc analizler
Slide
Dizayn & Uygulama Kabiliyetleri
 1. Hangi verilerin maskeleneceğinin ve veri alt küme kriterlerinin belirlenmesi
 2. Analiz ve keşif sonuçlarına göre kuralların geliştirilmesi
 3. Ön tanımlı maskeleme teknikleri; Random, Substitution, Shuffle, Key, Kredi Kartı, Telefon Numarası, IP Adresi, Custom kurallar
 4. Ad, soyad, telefon numarası, TCKN gibi veriler için geliştirilmiş maskeleme kuralları
 5. Tüm süreç için otomasyon imkanı
Slide
Yönetim Kabiliyetleri
 1. Maskeleme işlerinin oluşturulması ve Schedule edilmesi
 2. Sonuçların monitör edilmesi ve Mail bildirim imkanı
 3. Kullanıcı yetkilendirme
 4. Detaylı ve kolay erişilebilir hata log’ları
 5. Yeni veri sistemleri ve tablolar için kolay entegrasyon

Detaylı bilgi içeren broşüre aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İşinizi

Hızlandırmaya Hazır Mısınız?

İLETİŞİME GEÇ