VERİ YÖNETİŞİMİ KATMANI

Veri Yönetimi Çözümleri

VERİ YÖNETİŞİM GEREKSİNİMLERİ

Veri Yönetişimi Nedir?

 • Veri yönetişimi de veriler gibi stratejik bir öncelik haline geldi
 • Veri Yönetişimi bir çıktı değil, çıktılar için bir araçtır
 • Değer yaratan verilere odaklanmayı sağlar
 • Merkezi standartlar ve politikalar için bir stratejidir
 • Farklı seviyelerde yönetimin katılımını sağlar
 • İş birimlerine veri sahipliğini dağıtır.
 • Hesap verebilirlik sağlar
 • Güven yaratır
 • Anlaşılabilirliği artırır.
 • Mevcut verilerin kalite sonuçlarını ortaya koyar
 • Kurum içerisindeki kişilerin iş birliği içerisinde çalışmasını sağlar

KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR

01

Veri Sözlüğü

 • Bu veri ne anlama geliyor?
 • Sözlükler veri alanı bazlı mı? Hiyerarşik mi?
 • Bir veri diğeriyle nasıl ilişkilidir?
 • Politikalar ve süreçler tanımlanmış mı?
 • Kurum genelinde iş terimlerinin tutarsız kullanımı

02

Veri Sahipliği ve İş Birliği

 • Bu verinin ne anlama geldiğini kim bilebilir?
 • Sözlükleri kim tanımlayacak ve onaylayacak?
 • Politikalardan ve süreçlerden kim sorumlu?
 • Çalışanlar uyumlu ve birlikte çalışıyor mu?
 • İş ve BT’yi bir araya getiren ortak bir platform var mı?

03

Veri Kataloğu

 • Şirkette hangi veriler var?
 • Veriler kurum içindeki sistemler arasında ne gibi dönüşüme uğruyor?
 • Hangi kaynak sistemlerden, hangi sistemler besleniyor ve nasıl?

04

Veri Kalitesi

 • Verilerim kaliteli mi?
 • Veri kalitesi metrikleri belirlendi mi?
 • Veri kalitesi ölçümü yapılıyor mu?
 • Veri doğrulaması yapılıyor mı?

05

Veri Güvenliği

 • Verilerim güvenli mi?
 • Sistemler arasında hassas veriler nerede?
 • Hassas veriler korunuyor mu?
 • Test verilerini yönetebiliyor muyum?
 • Veri depolarının risk skorları hesaplanıyor mu?

06

Yönetişim ve Yasal Düzenlemeler

 • Kurum genelinde Veri Yönetiminin eksikliği
 • Kurumsal düzeyde yönlendirme sağlayacak veri yönetişim ve yönetim konseyi eksikliği
 • Yönetmeliklere uyum ( GDPR, KVKK vb.)
 • Cezalar

İŞ FAYDALARI

 • İtibar
 • Kültür
 • Inovasyon
 • Ortak iş Dili
 • Yüksek Veri Kalitesi
 • İş Sözlüğü & Veri Kataloğu
 • Müşteri Merkezilik
  • Müşteri sadakati
  • Müşteri deneyimi
  • Tekil müşteri görüntüsü /
   En iyi aksiyon
 • Dijital Dönüşüm
 • Maliyet Azaltma
  • Otomatik süreçler / Değişim mühendisliği ( re-engineering)
  • ↑ Değer – ↓ Maliyet

TEKNİK FAYDALARI

01

Veri Sözlüğü Zorlukları

02

Veri Sahipliği ve İş Birliği Zorlukları

03

Veri Kataloğu Zorlukları

04

Veri Kalitesi Zorlukları

05

Veri Güvenliği Zorlukları

06

Yönetişim ve Yasal Düzenlemeler Zorlukları

İş Sözlüğü

 • Veri okuma, anlama, oluşturma ve iletişim becerisi
 • Hangi veriler çalışmalarınızda kullanılabilir?
 • Etkili bir şekilde nasıl kullanılır
 • Veri sahibi kim
 • Ne anlama geliyor

Veri Kataloğu

 • Teknik Metadata Kataloğu
 • Veri Nerde
 • Veri Akışı
 • Etki Analizi

Veri Kalitesi

 • Veri istatistikleri
 • “İyi verilere” sahip olmanın ne anlama geldiğini tanımlayan metrikler
 • Veri hatalarını tanımlama, önceliklendirme ve düzeltme
 • Gözlemleme
 • Hatalı verileri düzeltmek için aksiyon alma

Gizlilik, Risk & Uyum

 • Karar verme
 • Politika
 • Veri erişimi
 • Uygun kullanım
 • Mevzuata uygunluk
 • Risk Skoru

VERİ YÖNETİŞİM KATMANI NEDİR?

 • Müşteri Domaini İş İçerikleri
 • Rol & Sorumluluklar
 • Politikalar & Süreçler
 • Veri Kalitesi Kuralları
 • Değişiklik Yönetimi ( İş akışları & Değişiklik Talepleri)
 • Yakalama
  • Farklı teknolojilerden Meta Verileri toplanması
 • Keşfetme
  • 20+ hazır keşif kuralları
   (Adı, Soyadı, Kredi Kartı, Kimlik Numarası, Vergi Numarası vb.)
 • Akış ve Etki
  • Veri kaynakları arasındaki veri akışını yakalanması
  • Custom Modelleme
 • Servis
  • Metadata bilgilerinin kurum içerisinde kullanıma açılması
 • 100+ belirli alanlar için oluşturulmuş hazır veri kuralları
  (Adı, Kimlik Numarası, Vergi Numarası, Cep telefonu vb.)
 • Veri Kalitesi Metrikleri
  (Doluluk, Doğruluk, Zamandalık vb.)
 • Veri Kalitesi skoru & endeksi
 • Raporlama Altyapısı
 • Kullanıma Hazır Şablonlar
  (Veri Modeli Dokümanı, Veri Analiz Raporu vb.)
 • Hazır Hassas Veri Keşif Kuralları
 • Hazır Maskeleme Kuralları
 • Veri Kaynakları Risk Skoru
 • Test Veri & Veri Arşiv Otomasyonu
 • Kullanıma Hazır Şablonlar
  (Veri Modeli Dokümanı, Veri Analiz Raporu vb.)

VERİ YÖNETİŞİMİ KATMANI YAKLAŞIMI

Slide
Tanım Kabiliyetleri
 1. Veri sözlüklerinin, politikların ve süreçlerin tanımı
 2. Sahiplik
 3. İş akışları ve değişiklik talepleri yönetimi
 4. Roller ve sorumlulukları
 5. Veri kalitesi sonuçlarının izlenmesi ve takibi
 6. API entegrasyonu
Slide
Katalog Kabiliyetleri
 1. Geniş Erişim Desteği
 2. Semantik Arama
 3. Dinamil Filtreleme
 4. Kolon Profillendirmesi ile veriniz hakkında istatistik toplama
 5. Değer sıklığı ve desen analizi
 6. Boş ve geçersiz kayıt sayıları
 7. Minimum ve maksimum değerler
 1. Veri Akış ve Etki Analiz
 2. Otomatik Veri Sözlüğü İlişkilendirme
 3. Hassas Veri Keşfi
 4. Metadata ve data kuralları
 5. Kompleks keşif kuralları
 6. Sınıflandırma
Slide
Ölçüm Kabiliyetleri
 1. Kolon Profillendirmesi ile veriniz hakkında istatistik toplama
 2. Değer sıklığı ve desen analizi
 3. Boş ve geçersiz kayıt sayıları
 4. Minimum ve maksimum değerler
 5. Veri kalitesi metriklerini tanımlama
 6. Veri kalitesi sonuçlarını farklı metriklerle görüntüleme
 7. Doğruluk
 8. Doluluk vb.
 9. Skorkart
 10. İstisnai durumların yönetim
Slide
Uygulama Kabiliyetleri
 1. Tanımlı ve genişletilebilir keşif kuralları
 2. Politika sınıflandırması (PHI, PII vb.)
 3. Primary Key/Foreign Key Analizi
 4. Hassas veri için hazır maskeleme kuralları
 5. (Adı, Soyadı, Telefon numarası, Kimlik numarası, Kredi kartı vb.)
 6. Alt Küme / Grup
 7. Hazır maskeleme teknikleri
 8. Otomasyon
Slide
Yönetim Kabiliyetleri
 1. İşlerin oluşturulması ve schedule edilmesi
 2. Sonuçların monitör edilmesi ve mail bildirim imkanı
 3. Kullanıcı yetkilendirme
 4. Detaylı ve kolay erişilebilir hata log’ları
 5. Yeni veri sistemleri ve tablolar için kolay entegrasyon

İşinizi

Hızlandırmaya Hazır Mısınız?

HADİ GİDELİM