VERİ KONTROL SİSTEMİ

Veri Yönetimi Çözümleri

VERİ VALİDASYONU NEDEN GEREKLİDİR?

Veri validasyonu, kurumlar açısından bakıldığında, günlük kaynak ve hedef aktarım testleri, güncelleme ve veri göçü projeleri, canlı sistemlerin denetimi ve kontrolü gibi süreçlerde büyük öneme sahiptir.

Kaynak ve Hedef Aktarım Testleri

 • ETL Doğrulama
 • Veri Maskeleme

Güncelleme ve Veri Göçü Projeleri

 • ETL : Versiyon Güncelleme (Upgrade)
 • ETL : Veri Göçü (Migration)
 • Uygulama ve Veritabanı Güncelleme (Upgrade)

Canlı Sistemlerin
Denetimi ve Kontrolü

 • ODS
 • Data Warehouse
 • Datamart
 • B2B
 • Applications

GELENEKSEL YÖNTEMLER VE
YAŞANILAN SIKINTILAR

Geleneksel Yöntemler

 • Veri kontrolleri veritabanı düzeyinde veya ETL sistemleri içerisinde yapılmaktadır.
 • Kural tanımları dokümante edilmemektedir.
 • Script tabanlı, görsel olmayan ekranlar üzerinden analizler ve geliştirmeler yapılmaktadır.
 • Veri Akışı ve etki analizi takibi scriptler üzerinden manual olarak takip edilmektedir.
 • Metrikler üzerinden skorlama yapılamamaktadır.

Yaşanılan Sıkıntılar

 • Her farklı veritabanı için erişim desteği gerekmekte ve merkezi bir sistemden yönetilmemektedir.
 • Hangi kuralların uygulandığı bilinememektedir.
 • Öğrenim zorluğuna ve iş kayıplarına neden olmakla birlikte hataya açık olmaktadır.
 • Yapılacak olan değişikliklerin etkileri gözlemlenememektedir.
 • Sonuçlar takip edilememektedir.

VERİ KONTROL SİSTEMİ

Veri Kontrol Sistemi, validasyon kurallarının tek bir merkezden yönetilmesini sağlayarak, kurum bünyesinde sürdürülebilir ve izlenebilir bir alt yapı kurmak, bu sayede verimliliği arttırmayı hedeflemektedir.

HAZIR VERİ KONTROL KURALLARI

OTOMATİK VERİ KONTROL SİSTEMİ

 • Hazır ve Genişletilebilir Veri Kontrol Kuralları
  • Tekrar kullanılabilir kurallar
  • Yeni kolonlar kolayca eklenebilir
  • Adhoc sorgular eklenerek genişletilebilir
 • Kurallar İçin Eşik Değeri Belirleme Yeteneği
 • Performans Yönetimi
 • Kritik Kontroller için Email Bildirimi
 • Raporlama Altyapısı

VERİ KONTROL SİSTEMİ SKORLAMA

 • Farklı tipte skorlamalar sunar
  • Domain bazlı skorlama
  • KPI bazlı skorlama
 • Yeni KPI’lar kolay bir şekilde eklenebilir
 • Metrik ve ağırlıkları kolayca düzenlenebilir
 • Skorkartlar üzerinden trend analizi yapılabilir

TEKNİK MİMARİ

VERİ KONTROL SİSTEMİ YAKLAŞIMI

Slide
Analiz Kabiliyetleri
 1. İsim, soyisim, tc kimlik numarası vb. gibi hazır Türkçe veri kalitesi kuralları
 2. Kolon Profillendirmesi ile veriniz hakkında istatistik toplama
 3. Değer Sıklığı ve Desen Analizi
 4. Boş ve Geçersiz kayıt sayıları
 5. Minimum ve maksimum değerler
 6. PK – FK Analizi
 7. Join Analizi
Slide
Ölçüm Kabiliyetleri
 1. Rol bazlı ve sürükle-bırak kullanıcı ekranları
 2. Join, Filter gibi hazır transformasyonlar
 3. İstisna-i durumların yönetimi
 4. Skorkartlar
 5. Geliştirme sırasında veriyi görüntüleyebilme
 6. Hazır ve genişletilebilir veri kontrol kuralları
 7. Veri validasyon sonuçlarını farklı metriklerle görüntüleme
 8. Doluluk, Tekillik, Doğruluk vb.
 9. KPI skorlama
Slide
Yönetim Kabiliyetleri
 1. İş akışlarının oluşturulması ve Schedule edilmesi
 2. Sonuçların monitör edilmesi ve Mail bildirim imkanı
 3. Kullanıcı yetkilendirme
 4. Detaylı ve kolay erişilebilir hata log’ları
 5. Yeni veri sistemleri ve tablolar için kolay entegrasyon

İşinizi

Hızlandırmaya Hazır Mısınız?

HADİ GİDELİM