Veri Kontrol Sistemi

Veri validasyonu, kurumlar açısından bakıldığında, günlük kaynak ve hedef aktarım testleri, güncelleme ve veri göçü projeleri, canlı sistemlerin denetimi ve kontrolü gibi süreçlerde büyük öneme sahiptir.

Veri validasyonu, geleneksel yöntemler ile geliştirilmeye çalışıldığında;

 • Veri kontrolleri veritabanı düzeyinde veya ETL sistemleri içerisinde yapılmaktadır.
 • Script tabanlı, görsel olmayan ekranlar üzerinden analizler ve geliştirmeler yapılmaktadır.

Bu durumda;

 • Her farklı veritabanı için erişim desteği gerekmekte ve merkezi bir sistemden yönetilmemektedir.
 • Öğrenim zorluğuna ve iş kayıplarına neden olmakla birlikte hataya açık olmaktadır.

Veri Kontrol Sistemi Nedir?

Veri Kontrol Sistemi, validasyon kurallarının tek bir merkezden yönetilmesini sağlayarak, kurum bünyesinde sürdürülebilir ve izlenebilir bir alt yapı kurmak, bu sayede verimliliği arttırmayı hedeflemektedir. Veri Kontrol Sistemi (VKS), içerdiği hazır kurallar sayesinde, kurumlara hızlı implementasyon imkanı sunmaktadır.

Veri Kontrol Sisteminin (VKS) sahip olduğu temel yetkinlikler;

 • Erişim
  • Veritabanı
  • Dosya sistemleri
 • Veri Keşfi
  • Hazır şablonlar yardımıyla profillendirme
  • Join analizi
 • Geliştirme
  • Dinamik ve genişletilebilir validasyon kuralları
  • Performans yönetimi
 • İzleme & Takip
  • Metrik bazlı takip
  • KPI skorlama
  • Raporlama alt yapısı
  • Uyarı mekanizması

Veri Kontrol Sistemi Ne Fayda Sağlar?

Verinin doğruluğunu ve güvenilirliği sağlamak

Veri test sürelerini azaltmak

Operasyonel verimliliği artırmak

Sistemlere olan güvenin arttırılması

İş kayıplarının azaltılması ve maliyetlerin düşürülmesi