Veri Kalitesi Altyapısı

Veri Kalitesi Neden Gereklidir?

Farklı sistemlerde bulunan veriler üzerinde yaşanan veri kalitesi sorunları;

  • Sistemlere olan güvenin azalması
  • İş kayıplarının yaşanması
  • Operasyonel maliyetlerin artması
  • Müşteri memnuniyetsizliği
  • Yanlış segmentasyon gibi sonuçlar doğurmaktadır.

Bu sebeple verilerin, veri kalitesi metrikleri üzerinden takibini yapmak ve veri kalitesi süreçleri üzerinden ilgili aksiyonların alınması, raporlanması büyük öneme sahiptir.

Veri Kalitesi Metrikleri

Veri Kalitesi Çözümü

İhtiyaçlar doğrultusunda, geliştirmiş olduğumuz veri kalitesi çözümümüz:

Veri Kalitesi Çözümü

Veri Kalitesi Proje Yaklaşımı ve Çıktıları

Veri kalitesi proje yaklaşımımız 4 temel adımdan oluşmaktadır:

Veri Kalitesi Çözümü Ne Fayda Sağlar?

Doğru Segmentasyon

Müşteri Memnuniyeti

Operasyonel Verimlilik

Sistemlere Olan Güven

İş Kayıplarının Azaltılması ve Maliyetlerin Düşürülmesi