Veri Entegrasyon Analizi

Veri Entegrasyonu Analiz Gereksinimleri

 • ETL altyapısı verimli bir şekilde çalışıyor mu?
  Dev-Test-Prod Ortamları, HA/DR…
 • ETL en iyi uygulamaları nelerdir?
  Geliştirme, Performans, Deployment, Mimari, Standart
 • Performans sorunlu işler nasıl tespit edilmeli?
  Sunucu/Veritabanı/Ağ/Geliştirme
 • Performans sorunları nasıl çözülmeli?
 • Başarısız olan işlerin yönetim süreci nasıl olmalı?
 • Kullanılmayan obje ve geliştirmeler nasıl bulunmalı?
 • Hangi kullanıcı hangi yetkilere sahip olmalı?
 • Kullanıcı grup ve rolleri nasıl yönetilmeli?
 • ETL gereksinimleri günlük süreçlerde nasıl kontrol edilmeli?
  Repository Sorguları, Komut Satırı Kabiliyetleri

Veri Analizi Çözümleri

Veri Entegrasyon Analizi Çözüm Yaklaşımı

Değerlendirme Kabiliyetleri – Skorlama

Araştırma Kabiliyetleri

 • Mevcut ETL mimarisinin anlaşılması
  • Dev, Test ve Prod ortamları var mı? Sunucu kaynakları ne seviyede?
  • Kaynak ve hedef sistemler nelerdir?
  • Teknik Mimari?
  • Deployment süreçleri nasıl yönetilmekte?
  • Kullanıcı, Grup ve Rol Tanımlamaları
 • Geliştiriciler ile Anket ve Görüşmeler
  • ETL süreçlerinde yaşanılan zorluklar
  • Geliştirici davranışlarının anlaşılması
 • Sunucu performansının ölçülmesi
 • Düşük performans ile çalışan işlerin tespit edilmesi

Değerlendirme Kabiliyetleri

 • İsimlendirme, Geliştirme, Deployment standartların belirlenmesi
 • ETL Standartları için kontrol listesi hazırlanması
 • Performans artırımı için Değerlendirme ve Stratejiler
  • Düşük performans ile çalışan ETL işleri(Farkın görülmesi için oturumlar)
  • Sunucu performansı
 • Mevcut mimarinin ‘En İyi Uygulamalar’ ile karşılaştırılması
  • Repository & Domain Yönetimi
  • Performans
  • Tekrar Kullanılabilirlik
  • Takım bazlı geliştirme ve Versiyonlama
  • Güvenlik ve Kullanıcı Yönetimi
 • Deployment sorunlarının değerlendirilmesi

Raporlama Kabiliyetleri

 • Analiz raporunun hazırlanması
  • Mevcut Mimari
  • Veri Entegrasyonu analiz Skoru
  • Mimari Öneriler
  • Performans Bulgular & Öneriler
  • Standart En iyi uygulamalar
  • HA/DR Öneriler
  • Deployment Öneriler
 • Analiz sonuçları için Kapanış Sunumu