Secure/Test Data Layer

Veri Yönetimi Çözümleri

Yaşanılan Zorluklar

Secure / Test Data Layer Nedir?

Data Security Framework aşağıdaki konularda kolaylıklar sağlayan bir çözümdür;

 • Ön tanımlı konnektörler ile ilişkisel veritabanlarına, uygulamalara ve big data ortamlarına bağlantı
 • Hassas veri keşfi & Sınıflandırma
 • İlişkisel veri alt kümesi
 • Tutarlı veri maskeleme
 • Yüksek performans ve ölçeklenebilirlik
 • Tüm süreç için izleme & yönetim kolaylığı

High Level Mimari

Temel Faydaları Nelerdir?

Secure / Test Data Layer Yaklaşımı

Erişim Kabiliyetleri

 • Aşağıdaki veri kaynaklarına erişim desteği
  • İlişkisel Veritabanları (Oracle, SQL Server, DB2, PostgreSQL vb.)
  • Mainframe(DB2 FOR Z/OS)
  • Büyük Veri Platformları(Cloudera, Hortonworks, MapR, HDInsights)
  • Flat File

Veri Keşif Kabiliyetleri

 • Veri içeriği ve Kolon isimlerine bağlı olarak ad, soyad, vatandaşlık numarası gibi veri alanları için öntanımlı ve genişletilebilir veri keşfi kuralları
 • Keşif sonuçları için ön tanımlı sınıflandırma grupları
  • PCI (Payment Card Industry)
  • PHI (Protected Health Information)
  • PII (Personally Identifiable Information)
 • Ad, telefon numarası ve vatandaşlık numarası gibi hassas veriler için (KVKK veya GDPR gibi) yeni sınıflandırma grupları

Analiz Kabiliyetleri

 • Kolon Profillendirme ile veri hakkında Doluluk/Boşluk, Frekans ve Desen Analizi, Tekillik oranı gibi istatistik toplama
 • Primary Key/Foreign Key profillendirme ile fiziksel olarak bulunmayan anahtarların tespiti
 • Veri kaynakları için ilişki analizi
 • İş birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda Ad-Hoc analizler

Dizayn & Uygulama Kabiliyetleri

 • Hangi verilerin maskeleneceğinin ve veri alt küme kriterlerinin belirlenmesi
 • Analiz ve keşif sonuçlarına göre kuralların geliştirilmesi
 • Ön tanımlı maskeleme teknikleri; Random, Substitution, Shuffle, Key, Kredi Kartı, Telefon Numarası, IP Adresi, Custom kurallar
 • Ad, soyad, telefon numarası, TCKN gibi veriler için geliştirilmiş maskeleme kuralları
 • Tüm süreç için otomasyon imkanı

Yönetim Kabiliyetleri

 • Maskeleme işlerinin oluşturulması ve Schedule edilmesi
 • Sonuçların monitör edilmesi ve Mail bildirim imkanı
 • Kullanıcı yetkilendirme
 • Detaylı ve kolay erişilebilir hata log’ları
 • Yeni veri sistemleri ve tablolar için kolay entegrasyon