Merkezi Müşteri Sistemi

Günümüzde veri, artık kurumlar için çok büyük öneme sahip temel bir bilgi kaynağı olarak kabul edilmekte. Gerek yerine getirilmeye çalışılan iş öncelikleri gerekse de mevcutta yaşanılan sıkıntılar düşünüldüğünde her zaman için kurumların karşısına “veri” ve “veri yönetimi” ile ilgili konular çıkmakta. Ve bu durum da bir takım zorlukları beraberinde getirmekte.Çünkü bakıldığında veriler artık bir çok farklı kanal ve uygulamalarda: Dağınık,Çoklu,Kalitesiz,İlişkisiz bir şekilde durmakta.

Bu temel sorunların çözümü noktasında DAMALINK olarak “Merkezi Müşteri Sistemi” çözümümüzü oluşturduk.

Merkezi Müşteri Sistemi Nedir?

Farklı sistem, veritabanı ve uygulamalarında bulunan kritik  Ana Verilerin (Müşteri, Ürün, Kanal ve Lokasyon), merkezi bir ‘HUB’da toplanarak; veri kalitesi, tekilleştirme, ilişkilendirme, zenginleştirme vb süreçlerden geçirilerek; erişim, paylaşım ve güvenlik hassasiyetleri ile farklı iş, süreç, birim, lokasyon, uygulama ve kanallara servis edilmesini sağlamaktadır.

Bu sayede verilerin:

»Merkezi

»Tekil

»Temiz

»İlişkili olmasını sağlayarak

Kurum genelinde;

»Tekil Müşteri Görüntüsü

»Veri Kalitesi

»Veri Entegrasyonu

»Veri Yönetişimi altyapısı ile

Merkezi Müşteri Sistemi Ne Sağlar?

Etkin kampanya yönetimi, satış kanallarının etkin kullanımı, satış gelirlerinin ve potansiyel müşteri dönüş oranlarının arttırılmasını sağlamaktadır.