Veri Entegrasyonu

Verinin doğru zamanda doğru yerde olması firmaların kritik kararları alabilmesi için en önemli girdidir. Veri entegrasyonu ile hem günlük/aylık hem de gerçek zamanlı ihtiyaçları karşılayabilmelidir. Veri ambarı deneyimlerimiz ile bu konuda firmalara destek olmaktayız.

blog-2

Veri Entegrasyonunda Ana Hizmetlerimiz

Sürekli olarak büyüyen verilerin, doğru ve sürdürülebilir bir veri entegrasyonu alt yapısı ile yönetilmesi için;

» Kaynak ve Hedef Sistemlerin Analizi

» Kaynak ve Hedef Matrislerinin Oluşturulması

» Veri Modeli Tasarımı

» Geliştirme Standartlarının Tanımlanması

» Teknik Mimarinin Belirlenlenmesi

» ETL Akışlarının Geliştirilmesi