Ana Veri Yönetimi

Müşteri başta olmak üzere birçok domain için tekil, 360 derece görüntüsü elde edilerek satışın arttırılması, operasyonel maliyetlerin düşürülmesi gibi birçok hedef sağlanabilir.

Ana Veri Yönetimi; Kurumun farklı sistem, veritabanı ve uygulamalarında bulunan kritik  Ana Verilerin, merkezi bir ‘Hub’da toplanarak; tekilleştirme, ilişkilendirme, zenginleştirme vb süreçlerden geçirilmesini; erişim, paylaşım ve güvenlik hassasiyetleri ile farklı iş, süreç, birim, lokasyon, uygulama ve kanallara servis edilmesini sağlayan teknoloji ve süreçler bütünüdür.

Ana Veri Yönetimindeki Hizmetlerimiz

Farklı kanallarda farklı bilgileriyle görüntülediğiniz ve aynı müşteriye ait olduğunu anlamakta zorlandığınız müşterilerin tekil görüntüsünün sağlanması için;

» Ana Veri Özelinde Veri Modeli Tasarımı

» Eşleştirme ve Tekilleştirme Kurallarının Tanımlanması

» Eşleştirme ve Tekilleştirme Kurallarının Geliştirilmesi

» Kullanıcı Ekranlarının Hazırlanması

» Kaynak ve Hedef Sistemlerle Entegrasyonunun Sağlanması

» Entegrasyon Servislerinin Hazırlanması

» Güvenlik Kriterlerinin Tanımlanması