consultancy

Veri Yönetimi Danışmanlıkları

Kanıtlanmış proje yaklaşımlarıyla Bankacılık, Sigorta, Telekominikasyon gibi sektörlerin veri yönetimi ihtiyaçları doğru teknolojiler ve doğru çözümle karşılanmaktadır.Rolex Watches omega replica

Doğru VeriyeDoğru Zamanda, Doğru Yerde güvenlik hassasiyetlerini de ele alarak ulaşmak işletmeler için kritik öneme sahiptir.

Proje Yaklaşımı

Başarılı projeler için planlama, yaklaşım ve teslimatların iyi belirlenmesi kritiktir. Yönetme aşaması bir projenin kalitesinin yürütülmesini, izlenmesini ve güvence altına alınmasını destekler. Detaylı analiz ve tasarım, standartların uygulanması ile geliştirmenin başarısını sağlar.

Her bir adımın takibi ve kontrolü için proje bazlı aşağıdaki çıktılar sağlanmaktadır.

damalink3
YÖNETME
ANALİZ
TASARIM
GELİŞTİRME
TEST
KULLANIMA ALMA
YÖNETME

• Uygulama Plan Dokümanı

• Proje Planı

• Role Matrisi

ANALİZ

• İhtiyaç İzleme Matrisi

• Veri Kalitesi Değerlendirme Raporu

• Konsept Veri Modeli

TASARIM

• ‘High Level’ Mimari

• Veri Modeli Dizaynı

• Eşleştirme & Tekilleştirme Tanımları

GELİŞTİRME

• Geliştirilmiş Ortam

TEST

• Test Planı

• Test Sonuç Raporu

KULLANIMA ALMA

• Operasyonel Klavuz

• ‘Mapping’ ve Devir Dokümanı

• Teknik Dizayn Dokümanı